Isidro Agot lyrics

Isidro Agot lyrics: 'Everyday', 'Nagmamahal Sa Iyo', 'Sa Kanya', 'Sa Isip Ko', 'How Can I Be Sure'