Louis Prima – Che La Luna lyrics

C' 'na luna mezz'u mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a cu te dare
Mamma mia pensace tu
Se te piglio lu pesciaiole
Isse vai isse vene
Sempe lu pesce mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia
Te pesculia figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà no calamare c'eggi'accattà

C' 'na luna mezz'u mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a cu te dare
Mamma mia pensace tu
Se te piglio lu pulezia
Isse vai isse vene
Semp'a scuppetta mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia
Te scuppettea figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà 'na scuppetta c'eggi'accattà

Submitted by Guest