Seri Sera lyrics

Seri sera mane seretta
A tè u culcone, à mè una fetta
Seri sera, serriola
Nè bastone, nè paghjola
Nè farina macinata
Per facci una spulendata

In lavasina, cusi vicina
Cusi luntana, luntana da mè,
Caru frate, un ci pigliate
Noisemu capre chi femu imbè!

Seri sera, prusciu martinu
A tè pocu pane, à mè micca vinu
Seri sera trinca viulinu
Pocu travagliu martinu
Ma farina macinata
Da fassi una spulendata

Submitted by Guest