Rodel Naval lyrics

Rodel Naval lyrics: 'Nais Ko', 'Muli', 'Lumayo Kaman Sa Akin'