Labbaik lyrics

Album: Audio

Labbaik Allah Humma Labbaik
Labbaik ala Shareeka laka Labbaik
Innal Hamda, Wan Ni'mata,
Laka wal Mulk, Laa Shareeka Lak...x2

Submitted by Guest