ASIN lyrics

ASIN lyrics: 'KAPALIGIRAN', 'Ang Buhay Ko', 'Ang Bayan Kong Sinilangan', 'Tuldok', 'Pagbabalik'