Ýnsanlýk Hali Lyrics

Album: Ucacaksin

Daha çok kýrýlacak kalbin
Daha çok üzüleceksin
Ýnsan her þeye katlanýr göreceksin
Gün geçtikçe taþlaþýr sandýðýn yürek
Öyle bir yanar ki yeniden þaþýracaksýn

Aaah insanlýk hali
Aaah insanlýk hali
Ah bazen nasýl kolaylýk
Bazen her þeye mani

Ýçinde biri var ki yaptýðýmý yýkmak istiyor
Can bedenden ayrýlýp da kaçmak istiyor
Bir yandan prangalara razý gönül
Bir yandan martý misali uçmak istiyor

Daha çok kýrýlacak kalbin
Daha çok üzüleceksin
Ýnsan her þeye katlanýr göreceksin
Gün geçtikçe taþlaþýr sandýðýn yürek
Öyle bir yanar ki yeniden þaþýracaksýn

Aaah insanlýk hali
Aaah insanlýk hali
Ah bazen nasýl kolaylýk
Bazen her þeye mani

Ýçinde biri var ki yaptýðýmý yýkmak istiyor
Can bedenden ayrýlýp da kaçmak istiyor
Bir yandan prangalara razý gönül
Bir yandan martý misali uçmak istiyor

Ýçinde biri var ki yaptýðýmý yýkmak istiyor
Can bedenden ayrýlýp da kaçmak istiyor
Bir yandan prangalara razý gönül
Bir yandan martý misali uçmak istiyor

Hinzugefügt von Guest