Haifa Wehbe – Letras de Albi Habb

[verse 1]

Hou ana albi hab, wala garalo eh?
Tab howa lay ya hob, ben el gharam aalay?
Lay f baado hali hal, w layl aalayi tal
W tool yom aal bal, maarafsh leih

Hou ana albi hab, wala garalo eh?
Tab howa lay ya hob, ben el gharam aalay?
Lay f baado hali hal, w layl aalayi tal
W tool yom aal bal, maarafsh leih

[Chorus]

Nadalo albi w hene lee w ana aamel eh ya leil
Shaghelni min nazret aayni khalano doob w meen
Maa'oola roohi dayba fee da mostahil

Nadalo albi w hene lee w ana aamel eh ya leil
Shaghelni min nazret aayni khalano doob w meen
Maa’oola roohi dayba fee da mostahil

[music break]

Qabalni fi al haneen, fa aayno al badoob
W 'ali kelmiteen, yigamaaoo el ooloob
Awel ma alha meen, ana kont meen neseet
Ya omri leih btadeit, hena yadoob

[Chorus]

Nadalo albi w hene lee w ana aamel eh ya leil
Shaghelni min nazret aayni khalano doob w meen
Maa'oola roohi dayba fee da mostahil

Nadalo albi w hene lee w ana aamel eh ya leil
Shaghelni min nazret aayni khalano doob w meen
Maa’oola roohi dayba fee da mostahil

[music break]

Ah...
Ah...

[Chorus]

Nadalo albi w hene lee w ana aamel eh ya leil
Shaghelni min nazret aayni khalano doob w meen
Maa'oola roohi dayba fee da mostahil

Nadalo albi w hene lee w ana aamel eh ya leil
Shaghelni min nazret aayni khalano doob w meen
Maa'oola roohi dayba fee da mostahil

Nadalo albi w hene lee...
Shaghelni min nazret aayni khalano doob...
Maa'oola roohi dayba fee da mostahil

Añadido por Guest