Babaeng Limbungan lyrics

Kanindot sa ngabil mo, Kanindot sa ngabil mo
Nindot hagkan mahal
kalaming pisliton, kalaming pisliton, sa aping mo mahal
Kahumot simhuton, Kahumot simhuton, sa buhok mong kulong
Sinaw gyud nga hikapon, damlog hapyud-hapyuron

Apan dali kang nalimut, Apan dali kang nalimut, sa gugma mong gisa-ad
Kahumok sa dughan mo, Kahumok sa dughan mo, natintal sa uban
Kataas sa akong, Kataas sa akong, na angkon na pag-antos
Wala ko dahuma, kanako mabuhi ka

Pagka pait diay kining, mahigugma sa tinu-oray
Daw sa maboang, kung talikdan, o gisalikway
Daw di maantos ang kangutngut sa dako nga samad
Sa akung dughan, nga daw gipikas sa babaeng limbungan

Submitted by Guest