Imelda Papin lyrics

Imelda Papin lyrics: 'Isang Linggong Pag-ibig', 'Hindi ako laruan', 'Kay Lupit Mo Pag-ibig', 'Bulo Ng Damdamin'