Arka Sokaklar lyrics

Album: Sade Ve Sadece

Doðrusu ben seni pek fazla tanýmýyorum
Ýç güdüsel olarak kendimi savunuyorum
Dolayýsýyla bilemiyorum
Dolayýsýyla bilemiyorum
Arka sokaklarda neler oluyor
Arka sokaklarda neler oluyor
Sen beni istersen çok rahat kandýrabilirsin
Kendine þahane bir þey sandýrabilirsin
Dolayýsýyla bilemiyorum
Dolayýsýyla çözemiyorum
Arka sokaklarda neler oluyor
Arka sokaklarda neler oluyor
Zorlama güzelim zorlama
Kendiliðinden olmalý
Davul dediðin davulcusuyla müsamma
Horlama eziðiz doðuþtan
Sende erkeklik sýr, bende kadýnlýk muamma
Dolayýsýyla bilemiyorum
Dolayýsýyla bilemiyorum
Dolayýsýyla bilemiyorum
Dolayýsýyla bilemiyorum
Arka sokaklarda neler oluyor
Arka sokaklarda neler oluyor
Arka sokaklarda neler oluyor
Arka sokaklarda neler oluyor

Submitted by Guest