Kandýramazsýn Beni [selam Yalnýzlýk] lyrics

Album: Ucacaksin

Seven severken
Düþünce gözden
Her þey olduðu gibiyken
Kapý çalarken sabah olurken
Nerde nasýldý sorarken
Yüzünde yorgunluðu
Tenindeki o kokusu
Biter mi böyle, geçer mi söyle
Ýhanetin acýsý
Aþka bekçi mi gerekli
Sevginin anlamý yok mu
Azalttýðýn bu güven duygusu
Sana siper olur mu?

Kandýramazsýn beni
Susturamazsýn beni
Durduramazsýn beni
Ben kötüyüm sen iyi mi?

1,2,3,4 tamam
Daha da katlanamam
Seni de, sensizliði de kimseyle paylaþamam
Seni de, sensizliði de kimseyle paylaþamam
Selam yalnýzlýk ben geldim

Biraz aðlarým biraz uyurum
O gün gelir unuturum
Zaman geçince þansým dönünce
Kalbimi de avuturum
Sevmeyi istemek suç mu
Aþk geçici bir arzu mu
Güzel günlerin, mutlu sözlerin
Hiç hatýrasý yok mu
Aþka bekçi mi gerekli
Sevginin anlamý yok mu
Azalttýðýn bu güven duygusu
Sana siper olur mu?

Kandýramazsýn beni
Susturamazsýn beni
Durduramazsýn beni
Ben kötüyüm sen iyi mi?

Kaçýncý oldu tamam
Ýnan ki katlanamam
Seni de sensizliði de kimseyle paylaþamam

Kandýramazsýn beni
Susturamazsýn beni
Durduramazsýn beni
Ben kötüyüm sen iyi mi?

1,2,3,4 tamam
Daha da katlanamam
Seni de, sensizliði de kimseyle paylaþamam
Seni de, sensizliði de kimseyle paylaþamam
Selam yalnýzlýk ben geldim

Submitted by Guest