Küt [pýr Pýr] lyrics

Album: Ucacaksin

Þu baþýma gelene bakýn
Aklýmý oynatmam yakýn
Böyle bir durumu daha hiç
Yazmadý tarihim
Ne konuþacak lafým var
Ne uyabileceðim bir hayat
Fotoðrafý çekmeme raðmen
Gittim baðlandým

Küt küt atýyor kalbim
Bitmedi gitti þu harbim
Liseli kýzlar gibi pýr pýr
Uykusuz gecelere talim

Küt küt atýyor kalbim
Bitmedi gitti þu harbim
Liseli kýzlar gibi pýr pýr
Uykusuz gecelere talim

Ne ayýp biliyor
Ne günah biliyor
Esiyor aklýna geliyor apansýz
Aþk bunu hep yapýyor

Ne ayýp biliyor
Ne günah biliyor
Esiyor aklýna geliyor apansýz
Aþk bunu hep yapýyor

Ne tarzým tarzýna uygun
Ben hiperaktif, o durgun
Yani kaza gibi bir vurgun
Ne kadar matrak halim

Küt küt atýyor kalbim
Bitmedi gitti þu harbim
Liseli kýzlar gibi pýr pýr
Uykusuz gecelere talim

Küt küt atýyor kalbim
Bitmedi gitti þu harbim
Liseli kýzlar gibi pýr pýr
Uykusuz gecelere talim

Ne ayýp biliyor
Ne günah biliyor
Esiyor aklýna geliyor apansýz
Aþk bunu hep yapýyor

Ne ayýp biliyor
Ne günah biliyor
Esiyor aklýna geliyor apansýz
Aþk bunu hep yapýyor

Küt küt atýyor kalbim
Bitmedi gitti þu harbim
Liseli kýzlar gibi pýr pýr
Uykusuz gecelere talim

Küt küt atýyor kalbim
Bitmedi gitti þu harbim
Liseli kýzlar gibi pýr pýr
Uykusuz gecelere talim

Küt küt atýyor kalbim
Bitmedi gitti þu harbim
Liseli kýzlar gibi pýr pýr
Uykusuz gecelere talim

Submitted by Guest