Þans lyrics

Album: Sade Ve Sadece

Kalbine hakkýný verdim
Gül dedin yollara serdim
Keyfini baþkasý sürdü
Affedersem namerdim
Belli ki þansým dönecek
Aþk dolu günler gelecek
Ümidi kesmedi kalbim
Biliyorum sevilecek

Senden uzakta yalnýzým aþk
Alay ediyorlar gülüyorlar
Karþýma öyle birini çýkar
Sen yaparsýn biliyorlar
Senden uzakta yalnýzým aþk
Alay ediyorlar gülüyorlar
Karþýma öyle birini çýkar
Sen yaparsýn biliyorlar

Kalbine hakkýný verdim
Gül dedin yollara serdim
Keyfini baþkasý sürdü
Affedersem namerdim
Belli ki þansým dönecek
Aþk dolu günler gelecek
Ümidi kesmedi kalbim
Biliyorum sevilecek

Senden uzakta yalnýzým aþk
Alay ediyorlar gülüyorlar
Karþýma öyle birini çýkar
Sen yaparsýn biliyorlar
Senden uzakta yalnýzým aþk
Alay ediyorlar gülüyorlar
Karþýma öyle birini çýkar
Sen yaparsýn biliyorlar
Senden uzakta yalnýzým aþk
Alay ediyorlar gülüyorlar
Karþýma öyle birini çýkar
Sen yaparsýn biliyorlar

Submitted by Guest