Düðüm Düðüm lyrics

Album: Kor Asik

Bir aðacýn meyvesiyiz
Topluyorlar ikimizi
Biz delice seviyoruz
Bilmiyorlar içimizi

Türlü türlü söz oluyor
Kýrýyorlar kalbimizi
Bizi kimse dinlemiyor
Duymuyorlar sesimizi

Düðüm düðüm baðlanmýþýz
Çözülmeyiz çözemezler
Biz kalp kalbe sarýlmýþýz
Göremezler bilemezler

Düðüm düðüm baðlanmýþýz
Çözülmeyiz çözemezler
Biz kalp kalbe sarýlmýþýz
Göremezler bilemezler

Seninle bir can gibiyiz
Ayýramaz kimse bizi
Dostlarýmýz düþman oldu
Görmüyorlar kalbimizi

Seninle hayalimizde
Kurduðumuz evimizi
Yakýyorlar yýkýyorlar
Bilmiyorlar sevgimizi

Düðüm düðüm baðlanmýþýz
Çözülmeyiz çözemezler
Biz kalp kalbe sarýlmýþýz
Göremezler bilemezler

Düðüm düðüm baðlanmýþýz
Çözülmeyiz çözemezler
Biz kalp kalbe sarýlmýþýz
Göremezler bilemezler

Düðüm düðüm baðlanmýþýz
Çözülmeyiz çözemezler
Biz kalp kalbe sarýlmýþýz
Göremezler bilemezler

Submitted by Guest